fbpx

Όροι & Κανονισμοί

ΟΡΟΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Η φόρμα κράτησης είναι αίτηση για κράτηση και δεν υπάρχει καμία δέσμευση από μέρους σας ή από τη μεριά του camping.
Μετά τη επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας θέσεων από το camping θα σας δοθεί τραπεζικός λογαριασμός για την πληρωμή της προκαταβολής.
Η κράτησή σας ισχύει μόνο μετά από την κατάθεση προκαταβολής του 25% του συνολικού ποσού ή άλλου ποσού που θα συμφωνηθεί με το τμήμα κρατήσεων και επιβαρύνεστε με όλα τα έξοδα της Τράπεζας.
Η προκαταβολή θα πρέπει να αποδεικνύεται με την αποστολή  e-mail της τραπεζικής κατάθεσης.
Ενημερωθείτε για το γενικό κανονισμό λειτουργίας του Camping. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την παραμονή σας σε περίπτωση παράβασης των όρων του κανονισμού.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ CAMPING CASTELLO

O διευθυντής του Camping έχει νόµιµη αρµοδιότητα να αποµακρύνει από τον χώρο κάθε δύστροπο κατασκηνωτή. Η είσοδος και η παραµονή στο Camping σηµαίνει την αυτόµατη αποδοχή των παρακάτω όρων :

1. Ο κατασκηνωτής, κατά την άφιξή του στο Camping, οφείλει να επιδείξει το διαβατήριο ή την ταυτότητά του, το οποίο και παραµένει στη Reception µέχρι τη στιγµή της εξόφλησης του λογαριασµού. Ταυτόχρονα παραλαµβάνει µία κάρτα ελέγχου εισόδου, που είναι υποχρεωµένος να την επιδεικνύει στον υπάλληλο της υποδοχής κάθε φορά που εισέρχεται στους χώρους του Camping.

2. Απαγορεύεται το παρκάρισµα αυτοκινήτων ή η τοποθέτηση άλλων αντικειµένων στις τυχόν ελευθερες θέσεις.

3. Σε όλες τις θέσεις, στα τροχόσπιτα, στις τροχοβίλες και στα δωµάτια παρέχεται ηλεκτρική τάση 220V. Προσέχετε τις πρίζες και κρατάτε τα παιδιά µακριά από αυτές.

4. Η φύλαξη των ατοµικών ειδών και του εξοπλισµού είναι ευθύνη των κατασκηνωτών. Η διεύθυνση δεν φέρει καµία ευθύνη εκτός αν αναλάβει την φύλαξη τους.

5. Οι κατασκηνωτές οφείλουν κατά την αναχώρηση τους να αποµακρύνουν τα ατοµικά τους αντικείµενα και όλο τον εξοπλισµό τους, από τους χώρους του Camping. Τυχόν αµέλεια να Camping, για τη φύλαξη τους. πράξουν τα ως άνω δεν επιφέρει καµιά ευθύνη στη διεύθυνση και στο προσωπικό του

6. Έχετε την υποχρέωση να αντικαταστήσετε υλικές καταστροφές για τις οποίες είσαστε οι ίδιοι υπαίτιοι, καθώς και να ενηµερώσετε την υποδοχή πελατών για αυτές.

7. Επισκέπτες πελατών µπορούν να εισέρθουν στο Camping πεζοί, ύστερα από έγκριση της Διεύθυνσης, µε ευθύνη των επισκεπτόµενων και επιβαρύνονται µε ηµερήσια διαµονή.

8. Στο Camping επιτρέπεται η είσοδος µόνο των αυτοκινήτων των κατασκηνωτών, που θα πρέπει να κινούνται αργά µε την ταχύτητα πεζού.

9. Οι ώρες κοινής ησυχίας (14.00-18.00 και 24.00-08.00) είναι υποχρεωτικές για όλους. Η κεντρική πύλη είναι κλειστή για τροχοφόρα από τα µεσάνυχτα έως τις 07.00

10. TV, ραδιόφωνα και λοιπά µουσικά όργανα επιτρέπονται µε τον όρο ότι θα λειτουργούν σε χαµηλή ένταση.

11. Τα τροχόσπιτα και οι σκηνές δε διαθέτουν χηµικές τουαλέτες. Χρησιµοποιήστε τις κοινόχρηστες τουαλέτες/µπάνια. Είναι πάντοτε καθαρά και στη διάθεση σας.

12. Οι γονείς πρεπει να προσέχουν τα παιδιά τους στο θέµα της υπακοής στον κανονισµό λειτουργίας του Camping και της µη ενόχλησης των υπολοίπων κατασκηνωτών.

13. Αθλοπαιδίες επιτρέπονται µόνο σε συγκεκριµένες ώρες (08.00-14.00 και 18.00-22.00) και η κίνηση στο Camping, µε ποδήλατα από τα παιδιά, γίνεται µε απόλυτη ποινική και αστική ευθύνη των γονιών τους.

14. Η πλύση σκευών και ρούχων επιτρέπεται µόνο στους καθορισµένους χώρους.

15. Κρατήστε το τροχόσπιτο/δωµάτιο/τροχοβίλα καθαρό και τακτοποιηµένο. Οφείλετε να σεβαστείτε τον χώρο που σας φιλοξενεί.

16. Κατά την αναχώρησή σας από το κάµπινκ, υποχρεούστε να επιστρέψετε τα αντικείµενα τα οποία παραλάβατε από την υποδοχή, κατά την είσοδο σας.

17. Την ηµέρα της αναχώρησης σας, θα πρέπει να ελευθερώνετε το κατάλυµα/θέση σας έως τις 11.00πµ. Διαφορετικά επιβαρύνεστε µε επιπλέον διηµέρευση. Το check in μπορεί να πραγματοποιηθεί από τις 15.00 έως τις 23.00.

18. Απαγορεύονται:

  • Το πλύσιµο των αυτοκινήτων και µεταφορικών µέσων στο χώρο του Camping.
  • Το κάπνισµα στους εσωτερικούς χώρους των τροχόσπιτων/δωµατίων/τροχοβιλών.
  • Η καταστροφή των εγκαταστάσεων
  • Η είσοδος σε σκύλους και ζώα.
  • Η επέµβαση στο ηλεκτρικό/αρδευτικό/αποχετευτικό δίκτυο και στις εγκαταστάσεις.
  • Η µετακίνηση κάθε αντικείµενου του Camping από τον χώρο του.
  • Το άναµµα φωτιάς στο χώρο του camping και στην παραλία.
  • Η ρύπανση του χώρου µε οποιοδήποτε τρόπο. Η οπλοφορία και η οπλοχρηστία.

ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης από τον πελάτη, εφόσον αυτή γίνει 90 ημέρες πριν από την συμφωνημένη άφιξη, το κατάλυμα υποχρεούται να επιστρέψει ολόκληρο το ποσό της προκαταβολής.

Εάν η ακύρωση γίνει σε λιγότερες από 90 ημέρες από την συμφωνημένη άφιξη, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.

Ακύρωση κράτησης γίνεται για ολόκληρη την κράτηση και όχι για τμήμα αυτής.

Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης κατά τη διάρκεια της παραμονής σας επιβαρύνεστε με το 50% του υπολοίπου ποσού για το διάστημα που δηλώσατε και εφόσον ενημερώσετε το Τμήμα Υποδοχής τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα. Διαφορετικά χρεώνεστε ολόκληρο το ποσό της συμφωνηθείσας διαμονής.

Κατά τη μεταφορά χρημάτων, επιβαρύνεστε µε όλα τα τραπεζικά έξοδα.